pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dochodzenie należności z wykorzystaniem prawa karnego

ukrywanie majątku przez dłużnika oszustwo

Informujemy, że serwis Sąd Internetowy uruchomił nowe narzędzie do odzyskiwania należności stwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem i umorzonego postępowania egzekucyjnego - wydział karno-procesowy. Za cenę 600zł brutto i 30% prowizji od odzyskanych należności proponujemy Państwu usługę skierowania sprawy przeciwko dłużnikowi do prokuratury i prowadzenie z nią postępowania mającego na celu  wykazanie, że zostaliście doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a towary, usługi lub środki pieniężne przywłaszczone przez dłużnika lub że ukrył on majątek.

Postępowanie karne wobec dłużnika i jego pomocników może dotyczyć przestępstw polegających na tym, że:

1. Dłużnik zaciągnął dług u Wierzyciela bez zamiaru jego spłaty lub w inny sposób oszukał Wierzyciela; 

2. Dłużnik ukrył lub pozbył się majątku i spowodował tym bezskuteczność egzekucji; 

3. Dłużnik przeniósł majątek do nowej spółki lub na inne osoby i spowodował tym bezskuteczność egzekucji; 

<meta charset="utf-8">

Odzyskaj swoje wierzytelności z nami na drodze karnej. 

Kontakt z działem tel. 509652603