pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ELEKTRO-MONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
296,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f5b6c607

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ELEKTRO-MONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sobieskiego 44A
42-270 Nieznanice Śląskie

Siedziba: Nieznanice
REGON: 367797942
NIP: 9492218613
KRS: 0000686457

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 28,95 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 176,54 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2023

W sumie:
Wartość: 205,49 PLN
Koszty sądowe: 90,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

296,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 grudnia 2023

Data wystawienia:
14 grudnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!