pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MAG-TRANS Wojciech Grzybowski
1 287,32 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e258b383

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAG-TRANS Wojciech Grzybowski
ul. Armii Krajowej
17-120 Brańsk Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 433,71 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2023

W sumie:
Wartość: 1 611,72 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

975,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 287,32 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 stycznia 2024

Data wystawienia:
17 stycznia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!