Dłużnik

EMFOR Monika Niedzielska
4 719,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d50ea0f4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EMFOR Monika Niedzielska
ul. Robotnicza 28a / 2
64-500 Szamotuły Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 16 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 076,27 PLN
Data wymagalności: 26 października 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 680,81 PLN
Data wymagalności: 26 października 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 97,39 PLN
Data wymagalności: 26 października 2017

W sumie:
Wartość: 4 068,47 PLN
Koszty sądowe: 651,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 719,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
27 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!