pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

KONRAD WIT
4 759,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d307ed8b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KONRAD WIT
Kościuszki
08-460 Sobolew Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2023

W sumie:
Wartość: 4 059,00 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 759,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 kwietnia 2024

Data wystawienia:
3 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Anna
    Emilia
    Olesiuk

  Anna Emilia Olesiuk Adwokat

  kancelaria.anna.olesiuk@gmail.com , tel.: 513 126 262

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 531)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!