Dłużnik

Piotr Wójcik MWP-PROD
6 493,04 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c6a0cc8b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Piotr Wójcik MWP-PROD
nd. 30
72-310 Słudwia Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 226,65 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 5 226,65 PLN
Koszty sądowe: 1 266,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 493,04 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 marca 2019

Data wystawienia:
2 września 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!