pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

DONA PIOTR BAGIŃSKI
2 618,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c205c311

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DONA PIOTR BAGIŃSKI
ul. Tartaczna
11-300 Biskupiec Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 12 września 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 14 października 2022
6. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2022
7. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2022
8. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 13 stycznia 2023

W sumie:
Wartość: 1 968,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 618,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 kwietnia 2024

Data wystawienia:
12 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Anna
    Emilia
    Olesiuk

  Anna Emilia Olesiuk Adwokat

  kancelaria.anna.olesiuk@gmail.com , tel.: 513 126 262

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 531)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!