Dłużnik

USŁUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ KLUKA
32 316,36 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: be3eeb43

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ KLUKA
ul. Stefana Żeromskiego 5
83-400 Kościerzyna Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 21 068,92 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 6 142,42 PLN
Data wymagalności: 30 września 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 2 334,63 PLN
Data wymagalności: 30 października 2020

W sumie:
Wartość: 29 545,97 PLN
Koszty sądowe: 2 770,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

32 316,36 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 kwietnia 2021

Data wystawienia:
14 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!