pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MATEUSZ PIECHOWSKI
10 360,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bba35d51

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MATEUSZ PIECHOWSKI
61-156 Poznań Wielkopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 408,48 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2023
2. Cywilne
Wartość: 4 008,48 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2024
3. Cywilne
Wartość: 4 018,12 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2024

W sumie:
Wartość: 8 435,08 PLN
Koszty sądowe: 1 925,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 360,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 maja 2024

Data wystawienia:
21 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!