pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

OMEGA 24 TOMASZ ŁAPIŃSKI
3 016,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b940c87f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OMEGA 24 TOMASZ ŁAPIŃSKI
ul. Tukanów
05-500 Piaseczno Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 9 stycznia 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 335,79 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 335,79 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 335,79 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2023
8. Gospodarcze
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 8 lipca 2023

W sumie:
Wartość: 2 366,18 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 016,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 kwietnia 2024

Data wystawienia:
26 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!