Dłużnik

PROFESSIONAL TRADE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
70 526,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ad0eeb93

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PROFESSIONAL TRADE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Walcownia 1
41-260 Sławków Śląskie

Siedziba: Sławków
REGON: 241505207
NIP: 6252413874
KRS: 0000349275

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 6 345,91 PLN
Data wymagalności: 29 listopada 2018
2. Cywilne
Wartość: 6 340,01 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2018
3. Cywilne
Wartość: 6 342,37 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2018
4. Cywilne
Wartość: 9 005,94 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2018
5. Cywilne
Wartość: 9 005,94 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2018
6. Cywilne
Wartość: 6 342,67 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2018
7. Cywilne
Wartość: 6 342,67 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2018
8. Cywilne
Wartość: 7 403,57 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2018
9. Cywilne
Wartość: 8 970,39 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 66 099,47 PLN
Koszty sądowe: 4 427,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

70 526,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 lipca 2019

Data wystawienia:
28 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!