Dłużnicy

Katarzyna Sztur-Dedio
Jerzy Szlachetka
2 199,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: aaafc237

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Katarzyna Sztur-Dedio
37-700 Przemyśl Podkarpackie
Jerzy Szlachetka
37-700 Przemyśl Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 100,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2021
2. Cywilne
Wartość: 275,27 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2021
3. Cywilne
Wartość: 173,43 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 548,70 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 199,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 grudnia 2021

Data wystawienia:
10 grudnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!