pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FORM ZAWADZKI MARIUSZ
281,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a8949bee

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FORM ZAWADZKI MARIUSZ
ul. Mieszka I
74-500 Chojna Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 274,06 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2020

W sumie:
Wartość: 274,06 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

82,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

281,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2020

Data wystawienia:
18 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!