pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Kiro Plex Karol Chętnicki
2 249,04 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 99225140

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kiro Plex Karol Chętnicki
ul. Dworcowa
13-306 Kurzętnik Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 147,52 PLN
Data wymagalności: 7 września 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 1 261,86 PLN
Data wymagalności: 12 września 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 189,06 PLN
Data wymagalności: 12 września 2022

W sumie:
Wartość: 1 598,44 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 249,04 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 maja 2023

Data wystawienia:
30 maja 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!