pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PHU Piramida Beshara Wahba
954,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 91ed66f5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PHU Piramida Beshara Wahba
ul. Alojzego Śliwy
10-091 Olsztyn Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 744,15 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2023

W sumie:
Wartość: 744,15 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

954,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 sierpnia 2023

Data wystawienia:
24 sierpnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!