Dłużnik

ADVISORS GOINCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
7 703,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8b0f3e48

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ADVISORS GOINCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Lotnicza 12
54-155 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 362106873
NIP: 8943064578
KRS: 0000568477

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 847,40 PLN
Data wymagalności: 27 października 2016
2. Z prawa pracy
Wartość: 2 609,87 PLN
Data wymagalności: 25 listopada 2016
3. Z prawa pracy
Wartość: 2 964,39 PLN
Data wymagalności: 23 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 6 421,66 PLN
Koszty sądowe: 1 282,02 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 703,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 października 2017

Data wystawienia:
9 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!