pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

VINTAGE STYLE MONIKA ZNAMIROWSKA
13 020,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7b8a0e1f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VINTAGE STYLE MONIKA ZNAMIROWSKA
ul. Szklana
59-950 Ruszów Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 25 lipca 2023
2. Cywilne
Wartość: 11,80 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2023
3. Cywilne
Wartość: 420,55 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2023

W sumie:
Wartość: 10 432,35 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 020,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 kwietnia 2024

Data wystawienia:
5 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!