pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MATEX Mateusz Bonias
518,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6298a0aa

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MATEX Mateusz Bonias
ul. Horyzontalna 8 / 5
59-220 Legnica Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 392,50 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 90,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 100,00 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2017

W sumie:
Wartość: 582,50 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

274,82 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

518,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!