pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FABRYKA BLASKU Wiktoria Szewczyk
2 926,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 61d9ec7c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FABRYKA BLASKU Wiktoria Szewczyk
Michałowska
26-605 Radom Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 531,90 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 1 444,26 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2023

W sumie:
Wartość: 1 976,16 PLN
Koszty sądowe: 950,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 926,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 lutego 2024

Data wystawienia:
11 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!