pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

HOSSA KRZYSZTOF WĄDER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
15 684,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 60ff91b7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HOSSA KRZYSZTOF WĄDER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ŻELAZNA 22
25-506 Kielce Świętokrzyskie

Siedziba: Ul.żelazna 22 kielce
REGON: 003676821
NIP: 6570081719
KRS: 0000006113

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 050,00 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2012
2. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2012
3. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2012
4. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 16 kwietnia 2012

W sumie:
Wartość: 13 120,00 PLN
Koszty sądowe: 2 564,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 684,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Małgorzata Mielczarek Radca prawny

  malgorzata.mielczarek@sadinternetowy.pl , tel.: 508 087 814

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: P-312)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!