pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

LIBRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 257,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5d4b58b0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LIBRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbrówki 10
40-085 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 243360701
NIP: 6342821252
KRS: 0000476477

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 784,08 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 314,28 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 282,96 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2015
4. Gospodarcze
Wartość: 293,76 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2015
5. Gospodarcze
Wartość: 21,38 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2015
6. Gospodarcze
Wartość: 694,44 PLN
Data wymagalności: 17 marca 2015
7. Gospodarcze
Wartość: 233,28 PLN
Data wymagalności: 17 marca 2015

W sumie:
Wartość: 2 624,18 PLN
Koszty sądowe: 633,42 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 257,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 lutego 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!