pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 414,28 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 57e587fe

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PPBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dzieci Warszawy 48
02-495 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 146314060
NIP: 5222999478
KRS: 0000451093

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 575,00 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 188,68 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2023

W sumie:
Wartość: 1 763,68 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 414,28 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 maja 2024

Data wystawienia:
15 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!