Dłużnik

PAWEŁ ZĘBALA BUDOWLANA FIRMA INŻYNIERYJNA
7 206,84 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 55063159

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PAWEŁ ZĘBALA BUDOWLANA FIRMA INŻYNIERYJNA
ul. Żywiecka 34 / 9
30-427 Kraków Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 339,45 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2018

W sumie:
Wartość: 5 339,45 PLN
Koszty sądowe: 1 867,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 206,84 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
12 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!