pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

P.P.U.H. "JACENT" JACEK SZREIBER
4 242,53 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5289acc3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.P.U.H. "JACENT" JACEK SZREIBER
nd. 86
89-652 Będźmierowice Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 300,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2016

W sumie:
Wartość: 3 300,00 PLN
Koszty sądowe: 942,53 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 242,53 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 czerwca 2017

Data wystawienia:
7 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!