pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

AFRICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 486,20 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4e7ed7bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AFRICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żabi Kruk 14
80-822 Gdańsk Pomorskie

Siedziba: Gdańsk
REGON: 383109071
NIP: 5833351298
KRS: 0000782108

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 334,20 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 12 801,61 PLN
Data wymagalności: 18 sierpnia 2023

W sumie:
Wartość: 15 135,81 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

17 486,20 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 maja 2024

Data wystawienia:
25 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!