pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

WOOD SPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 250,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3fa64e9d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WOOD SPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pontonierów 20
00-910 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 389722097
NIP: 5272967925
KRS: 0000916490

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 786,83 PLN
Data wymagalności: 13 października 2023

W sumie:
Wartość: 16 786,83 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

187,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

19 250,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 maja 2024

Data wystawienia:
21 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!