Dłużnik

Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Ewa Gazda
4 388,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3e283d9a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Ewa Gazda
ul. Henryka Rodakowskiego 1B / 50
80-304 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 883,48 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 560,97 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 999,97 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 3 444,42 PLN
Koszty sądowe: 944,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 388,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
8 października 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!