Dłużnik

MATEO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 182,43 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 382945ea

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MATEO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 / 29
50-078 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 365312082
NIP: 8971828131
KRS: 0000635117

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 106,50 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 165,00 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 357,25 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 86,10 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 5 września 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 36,90 PLN
Data wymagalności: 6 września 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 121,20 PLN
Data wymagalności: 16 września 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 115,01 PLN
Data wymagalności: 16 września 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 185,00 PLN
Data wymagalności: 21 września 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 129,15 PLN
Data wymagalności: 28 września 2018
11. Gospodarcze
Wartość: 218,25 PLN
Data wymagalności: 30 września 2018
12. Gospodarcze
Wartość: 135,30 PLN
Data wymagalności: 11 października 2018
13. Gospodarcze
Wartość: 1 213,52 PLN
Data wymagalności: 12 października 2018
14. Gospodarcze
Wartość: 280,00 PLN
Data wymagalności: 13 października 2018
15. Gospodarcze
Wartość: 165,00 PLN
Data wymagalności: 21 października 2018
16. Gospodarcze
Wartość: 1 622,53 PLN
Data wymagalności: 26 października 2018
17. Gospodarcze
Wartość: 2 031,81 PLN
Data wymagalności: 3 listopada 2018
18. Gospodarcze
Wartość: 165,00 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2018
19. Gospodarcze
Wartość: 387,45 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2018
20. Gospodarcze
Wartość: 92,25 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2018
21. Gospodarcze
Wartość: 762,06 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2018
22. Gospodarcze
Wartość: 386,69 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2018
23. Gospodarcze
Wartość: 126,58 PLN
Data wymagalności: 23 listopada 2018
24. Gospodarcze
Wartość: 1 005,55 PLN
Data wymagalności: 25 listopada 2018
25. Gospodarcze
Wartość: 308,35 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2018
26. Gospodarcze
Wartość: 1 226,37 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2018
27. Gospodarcze
Wartość: 126,69 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2018
28. Gospodarcze
Wartość: 888,00 PLN
Data wymagalności: 23 grudnia 2018
29. Gospodarcze
Wartość: 813,28 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2019
30. Gospodarcze
Wartość: 92,25 PLN
Data wymagalności: 27 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 14 599,04 PLN
Koszty sądowe: 2 583,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

17 182,43 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 września 2019

Data wystawienia:
17 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!