Dłużnik

POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
84 121,53 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3622c7b7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rozbrat 44 a
00-419 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 146916830
NIP: 5213658281
KRS: 0000487729

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 39 970,26 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 19 603,74 PLN
Data wymagalności: 4 lutego 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 20 112,78 PLN
Data wymagalności: 4 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 432,36 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 80 119,14 PLN
Koszty sądowe: 4 602,39 PLN

Spłacono:

600,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

84 121,53 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
2 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!