Dłużnik

Stanisława Korpul FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOL-BUD"
2 528,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 352b4295

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Stanisława Korpul FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOL-BUD"
Młyńska 2
47-224 Kędzierzyn-koźle Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 125,72 PLN
Data wymagalności: 3 lutego 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 271,06 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2013
3. Gospodarcze
Wartość: 811,80 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2013
4. Gospodarcze
Wartość: 689,93 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2013

W sumie:
Wartość: 1 898,51 PLN
Koszty sądowe: 630,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 528,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 maja 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Maciej
    Saługa

  Paweł Maciej Saługa Radca prawny

  pawel.saluga@sadinternetowy.pl , tel.: 506 237 238

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach
  (Nr wpisu: 3001)

  Miejscowość: Bytom
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!