pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

GOORAK TRADING ANDRZEJ GÓRAK
3 434,44 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3413a513

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOORAK TRADING ANDRZEJ GÓRAK
Głogowska 7 / 1
40-663 Katowice Śląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 799,00 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2013

W sumie:
Wartość: 2 799,00 PLN
Koszty sądowe: 635,44 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 434,44 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 stycznia 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!