pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

WERTY TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26 750,36 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1de2cfee

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WERTY TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 3 Maja 64/66 / E
93-408 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 386342767
NIP: 7252300337
KRS: 0000846940

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 551,00 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 4 477,20 PLN
Data wymagalności: 20 lutego 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 14 873,16 PLN
Data wymagalności: 23 lutego 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 6 617,40 PLN
Data wymagalności: 25 lutego 2023

W sumie:
Wartość: 30 518,76 PLN
Koszty sądowe: 2 782,60 PLN

Spłacono:

6 551,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

26 750,36 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 października 2023

Data wystawienia:
30 października 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!