Dłużnik

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIDAR
565,33 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 192c306c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIDAR
Mickiewicza 53E
67-200 Głogów Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 310,69 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2012
2. Cywilne
Wartość: 164,26 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2012

W sumie:
Wartość: 474,95 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

565,33 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 kwietnia 2015

Data wystawienia:
20 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!