pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MEBLE TRADYCYJNE - ROBERT IZDEBSKI
633,54 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0ff3d0fe

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MEBLE TRADYCYJNE - ROBERT IZDEBSKI
ul. Józsefa Antalla
03-126 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 151,66 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 2 594,94 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 1 377,92 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2023

W sumie:
Wartość: 13 124,52 PLN
Koszty sądowe: 2 588,60 PLN

Spłacono:

15 079,58 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

633,54 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 lutego 2024

Data wystawienia:
5 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!