pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

AUTOMATIX DOMINIKA FEDYK
1 750,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 03e1e3f5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AUTOMATIX DOMINIKA FEDYK
ul. Milicka 2
51-127 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 648,75 PLN
Data wymagalności: 4 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 222,35 PLN
Data wymagalności: 10 października 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 280,17 PLN
Data wymagalności: 16 października 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 221,26 PLN
Data wymagalności: 30 października 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 172,48 PLN
Data wymagalności: 4 października 2016

W sumie:
Wartość: 1 545,01 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

425,01 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 750,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 października 2018

Data wystawienia:
25 maja 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!