pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Wysokość opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)

Przedstawiamy porównanie opłat sądowych od pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym i elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd). W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty są, co do zasady, czterokronie niższe.

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiazują nowe, wyższe stawki opłat od pozwów w sprawach o zapłatę. Wysokość opłaty zależy od wysokości roszczenia. Przy obliczaniu opłaty bieże się pod uwagę tylko kwotę główną roszczenia, bez należności ubocznych takich jak np. odsetki czy koszty procesu.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd) opłata od pozwu jest, co do zasady, czterokronie niższa. Dlatego warto skorzystać z e-Sądu w prostych sprawach o zapłatę np. kwoty z faktury, wynagrodzenia z umowy, zwrotu pożyczki.

Watość roszczenia Wysokość opłaty w postępowaniu zwykłym Wysokość opłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd)
do 500 zł

30 zł

30 zł

od 500,01 zł

do  1 500 zł

100 zł 30 zł

od 1 500,01 zł 

do  4 000 zł

200 zł 50 zł

od 4 000,01 zł

do  7 500 zł

400 zł 100 zł

od 7 500,01 zł 

do 10 000 zł

500 zł 125 zł

od 10 000,01 zł

do 15 000 zł

750 zł 187,50 zł

od 15 000,01 zł

do 20 000 zł

1000 zł 250 zł
od 20 000,01 zł

5% wartości roszczenia

nie więcej niż 200 000 zł

1,25 % wartości roszczenia

nie więcej niż 200 000 zł

 

Wszystkie w/w kwoty wynikają ze znowelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tekst ujednolicony ustawy aktualny na dzień publikacji niniejszego artykułu znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2019 r., pozycja 785, oraz jest dostępny do pobrania poniżej.