Dłużnik

AdRo Logistics ROBERT PRZYBYŁA
6 890,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: feb16171

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AdRo Logistics ROBERT PRZYBYŁA
ul. Narutowicza 18
42-582 Rogoźnik Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 867,14 PLN
Data wymagalności: 26 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 114,38 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 1 309,95 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 1 298,88 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 5 590,35 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 890,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 lipca 2021

Data wystawienia:
8 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!