Dłużnik

"ANET JARON- BAU" Aneta Jaroń
8 414,26 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fe572ca8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"ANET JARON- BAU" Aneta Jaroń
nd. 69
46-312 Nowe karmonki Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 38,87 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 353,00 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 353,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 66,42 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 80,44 PLN
Data wymagalności: 24 marca 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 22,14 PLN
Data wymagalności: 22 maja 2020

W sumie:
Wartość: 7 113,87 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 414,26 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 września 2021

Data wystawienia:
10 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!