Dłużnik

FHU Usługi Transportowe Paweł Wolny
3 426,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fcae96d0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FHU Usługi Transportowe Paweł Wolny
Krakowska 31H / 2
49-200 Grodków Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 668,20 PLN
Data wymagalności: 3 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 107,81 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2019

W sumie:
Wartość: 2 776,01 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 426,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 marca 2020

Data wystawienia:
26 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!