pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Franciszek Grzesiowski "ASTOR"
13 690,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fc41ac66

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Franciszek Grzesiowski "ASTOR"
nd. 76
57-160 Ludów śląski Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 13 706,00 PLN
Data wymagalności: 25 kwietnia 2016

W sumie:
Wartość: 13 706,00 PLN
Koszty sądowe: 2 572,39 PLN

Spłacono:

2 587,82 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 690,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 maja 2018

Data wystawienia:
14 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!