pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnicy

BAB JAKUB BAJDA
ARCHITEKTURA PAWEŁ HERCOG
7 327,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fbaa6518

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
BAB JAKUB BAJDA
ul. Jasnogórska 79
42-217 Częstochowa Śląskie

ARCHITEKTURA PAWEŁ HERCOG
ul. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 15 / 73
42-202 Częstochowa Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 797,00 PLN
Data wymagalności: 3 lipca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 6 027,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 327,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 kwietnia 2021

Data wystawienia:
1 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!