pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

HURTOWNIAMAP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
33 459,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f91214cd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HURTOWNIAMAP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Adama Asnyka 13C
32-593 Żarki Małopolskie

Siedziba: Żarki
REGON: 123035575
NIP: 6282261133
KRS: 0000497066

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 492,08 PLN
Data wymagalności: 23 września 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 715,96 PLN
Data wymagalności: 28 października 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 482,62 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 252,27 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 4 910,88 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 214,73 PLN
Data wymagalności: 24 marca 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 23 602,25 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 30 670,79 PLN
Koszty sądowe: 2 788,80 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

33 459,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 marca 2018

Data wystawienia:
19 czerwca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!