Dłużnik

FILIALE POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
54 808,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f88b614b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FILIALE POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Konstruktorska 12 A
02-673 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 363962924
NIP: 7010558606
KRS: 0000606749

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 041,86 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 5 000,00 PLN
Data wymagalności: 12 listopada 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 3 685,94 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 2 642,29 PLN
Data wymagalności: 4 lutego 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 3 583,56 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 3 968,69 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 10 054,01 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 1 848,36 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 9 750,30 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 50 575,01 PLN
Koszty sądowe: 4 233,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

54 808,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 grudnia 2019

Data wystawienia:
2 grudnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!