pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

DNS-INVEST
6 316,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f85946c4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DNS-INVEST
--- 184
21-504 Rokitno Lubelskie

Siedziba: Rokitno
REGON: 381479042
NIP: 5372644216
KRS: 0000751750

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 696,60 PLN
Data wymagalności: 18 kwietnia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 4 320,00 PLN
Data wymagalności: 4 kwietnia 2022

W sumie:
Wartość: 5 016,60 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 316,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 listopada 2022

Data wystawienia:
19 listopada 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!