pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

T&T MEDIA Tomasz Komorski
201,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f7fdfa66

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
T&T MEDIA Tomasz Komorski
Bogusławice 15
63-322 Bogusławice Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 55,35 PLN
Data wymagalności: 9 maja 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 55,35 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 110,70 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

201,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
3 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!