Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE JAGIEŁŁO WALDEMAR
None
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f78a6126

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE JAGIEŁŁO WALDEMAR
nd. 19
21-050 Majdan kozic dolnych Lubelskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 091,00 PLN
Data wymagalności: 2 czerwca 2020
2. Cywilne
Wartość: 999,00 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2020
3. Cywilne
Wartość: 415,80 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2020
4. Cywilne
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 3 czerwca 2020
5. Cywilne
Wartość: 178,01 PLN
Data wymagalności: 18 czerwca 2020
6. Cywilne
Wartość: 178,64 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 3 040,46 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

3 990,85 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

None


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 listopada 2021

Data wystawienia:
2 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!