pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MADACH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 617,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f5e65b55

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MADACH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Chwaszczyńska 200
81-571 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
REGON: 977926494
NIP: 9291679299
KRS: 0000041623

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 763,87 PLN
Data wymagalności: 11 sierpnia 2015
2. Cywilne
Wartość: 2 203,29 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2015

W sumie:
Wartość: 3 967,16 PLN
Koszty sądowe: 650,63 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 617,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
6 lutego 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!