Dłużnik

PIOTR RYBARSKI P.P.H.U. "STOLMAR"
7,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f5e5dc8c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIOTR RYBARSKI P.P.H.U. "STOLMAR"
ul. Górska 2
05-100 Nowy dwór mazowiecki Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 810,46 PLN
Data wymagalności: 2 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 810,46 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

1 012,96 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 stycznia 2022

Data wystawienia:
12 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!