Dłużnik

BC TOUR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartłomiej Cieślak
6 289,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f5b93737

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BC TOUR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartłomiej Cieślak
ul. Kasprusie 12a
34-500 Zakopane Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 026,50 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 5 026,50 PLN
Koszty sądowe: 1 263,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 289,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 maja 2019

Data wystawienia:
23 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!