Dłużnik

"SCS GROUP" RAFAŁ ZAKOLSKI
6 486,80 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f550c605

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"SCS GROUP" RAFAŁ ZAKOLSKI
nd. 34
84-351 Łebień Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 000,00 PLN
Data wymagalności: 26 kwietnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 186,41 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 5 186,41 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 486,80 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 listopada 2021

Data wystawienia:
15 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!